O Centro Galego de Nuremberg foi fundado para darlle aos galegos desa cidade alemana unha casa onde poder vivir a súa cultura. Segundo recollen os seus propios estatutos a súa finalidade é a de contribuir coa súa aportación a fomentar e promocionar a cultura galega en Alemania, mediante actividades culturais, sociais e recreativas.